Noorman Bouw- en milieu-advies heeft sinds kort een nieuwe Rion NL-62 klasse 1 geluidmeter. Met een meetbereik vanaf 1 Hz is de meter geschikt om laagfrequent geluid te meten. Laagfrequent geluid wordt in toenemende mate als probleem ervaren.

Daarnaast kunnen wij u met deze geluidmeter ook van dienst zijn voor het meten van industriegeluid, nagalmtijd en het vaststellen van tonale geluiden en bronnen van hinder.