Akoestiek

Akoestisch onderzoek

Hoe kunt u geluidhinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperken? Hoe kunt u ervoor zorgen dat u aan de wettelijke geluidvoorschriften kan voldoen? Wat is de invloed van verschillende bouwmaterialen op de geluidreflectie? Hoe zorgt u voor een goed akoestisch klimaat binnen uw industriehal, activiteitencentrum of leslokaal? Wij kunnen deze vraagstukken voor u beantwoorden.

Doordat Noorman Bouw- en milieu-advies up-to-date blijft betreffende de ontwikkelingen in dit vakgebied, kunnen onze ingenieurs ook voor uw gebouw de gewenste akoestiek realiseren. Noorman Bouw- en milieu-advies kan door middel van geluidmetingen toetsen of aan de gestelde normen wordt voldaan en kan aan de hand daarvan adviezen uitbrengen over de te treffen voorzieningen. 

Bewaren

Bewaren

Bouwakoestiek

In de bouw speelt een aantal akoestische aspecten een rol: lucht- en contactgeluidsisolatie tussen gebouwen, gevelgeluidwering, installatiegeluid en de hoeveelheid nagalm in een ruimte. Bij nieuwbouw zijn de eisen vastgelegd in het Bouwbesluit. Noorman Bouw- en milieu-advies adviseert diverse partijen in het bouwproces en voert bouwplantoetsingen uit op o.a. het onderdeel Bouwakoestiek. Het advies is erop gericht om te voldoen aan het Bouwbesluit. Met de binnen Noorman Bouw- en milieu-advies beschikbare rekensoftware kan in de planontwikkeling worden nagegaan hoe aan deze eisen kan worden voldaan. Daarnaast heeft Noorman Bouw- en milieu-advies de benodigde meetapparatuur om het resultaat achteraf te controleren.
Bewaren

Bewaren

Nagalmtijd

Nagalmtijd is in de meeste regelgevingen de belangrijkste maatstaf voor akoestiek. De nagalmtijd is de tijd die nodig is om het geluiddrukniveau in de ruimte na uitschakeling van de bron met 60dB te laten afnemen. In de meeste gevallen verbetert een korte nagalmtijd het akoestisch comfort, maar in sommige gevallen zoals in concertzalen is vaak een langere nagalmtijd gewenst voor het verbeteren van het luistercomfort. Noorman Bouw- en milieu-advies kan voor u de juiste metingen uitvoeren en u adviseren hoe u de gewenste akoestiek kunt realiseren.Bewaren

Bewaren

Geluidsisolatie

Wilt u een gebouw afschermen voor geluid van buitenaf, of heeft u een discotheek waarbij het geluid van binnen naar buiten zoveel mogelijk beperkt moet worden? Noorman Bouw- en milieu-advies kan voor u toetsen of er geluidsisolatie nodig is, en zo ja welke voorzieningen er dan het beste kunnen worden getroffen.Bewaren

Bewaren

Een vraag? Een probleem? Laat het ons weten, wij gaan de uitdaging aan:

   

  Bij het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met ons privacybeleid.

  Waarom onze projecten succesvol zijn

  • Wij luisteren eerst
  • Korte lijnen, heldere communicatie
  • Al 35 jaar een begrip
  • Nuchter en doortastend