Onderzoek leefmilieu

 

Geuronderzoek

U kunt bij ons terecht voor onderzoek naar de geuremissie, geurverspreiding en geurimmissie in de omgeving. Verder weten wij alles van de regels voor geur in het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Nederlandse emissierichtlijn, het landelijke geurbeleid en het geurbeleid van provincies.

Bewaren

Bewaren

Luchtkwaliteit

De overheid moet bij veel ruimtelijke en infrastructurele besluiten de luchtkwaliteit meenemen in de besluitvorming. Maar ook bij het verlenen van Omgevingsvergunningen milieu wordt in toenemende mate een onderzoek naar de luchtkwaliteit verlangd. Noorman Bouw- en milieu-advies voert luchtkwaliteitsonderzoeken altijd op basis van de meest actuele rekenmodellen en regelgeving voor u uit.

Bewaren

Bewaren

Externe Veiligheid

Bij het opstellen van een bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing vormt externe veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Dat is ook het geval als bij een aanvraag om omgevingsvergunning milieu die activiteiten met gevaarlijke stoffen omvat. Externe veiligheid gaat over het beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Noorman Bouw- en milieu-advies brengt alle veiligheidsrisico’s gestructureerd in beeld.

Bewaren

Bewaren

Een vraag? Een probleem? Laat het ons weten, wij gaan de uitdaging aan:

   

  Bij het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met ons privacybeleid.

  Uitgelicht project ‘Milieu & Omgeving’

  Waarom onze projecten succesvol zijn

  • Wij luisteren eerst
  • Korte lijnen, heldere communicatie
  • Al 35 jaar een begrip
  • Nuchter en doortastend