Ons team

Tineke Noorman

algemeen directeur en adviseur

Schijnbare tegenstrijdigheden en lastige randvoorwaarden houden wat mij betreft het werk leuk. Of het nu gaat om een klein detail of een groot bouwplan, het zijn juist de schurende vragen die een adviseur scherp houden en met plezier naar het werk doen gaan.

Naast de algehele leiding van het bedrijf houd ik me dan ook met veel plezier bezig met de integrale bouw- en milieuadvisering. Doel is het realiseren van een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving waar het goed toeven is.

Als adviseur voel ik me samen met mijn collega’s goed thuis in ons vak en de door Noorman Bouw- en milieu-advies aangeboden werkzaamheden. Tevens ben ik docent bij de opleiding Hogere Cursus Akoestiek Antwerpen voor het vak: ‘Trillingsisolatie in de praktijk’ en docent ‘bouwfysica’ op de Hanzehogeschool in Groningen.

Een vak dat ik sinds 1990 met veel plezier na een studie natuurkunde binnen deze organisatie uitoefen.

Mail Tineke Noorman

Roy Hendriks

algemeen directeur en adviseur bouwfysica

Als adviseur bouwfysica houd ik mij bezig met het realiseren van een goed woon-, werk- en leefklimaat voor de gebruikers van een gebouw. Een klimaat met aandacht voor onder meer lucht, licht, geluid en temperatuur. Dit gebouw moet energiezuinig, duurzaam, maar zeker ook brandveilig zijn.

Het is mijn taak als bouwfysisch adviseur om de verschillende belangen en partijen die in een bouwproces spelen te wegen. Dit vind ik nu juist het mooie van mijn werk als adviseur: oog hebben voor de verschillende belangen en het overtuigen van de betrokken partijen om de juiste keuzes te maken.

Naast mijn werkzaamheden bij Noorman Bouw- en milieu-advies ben ik docent bij de BOB voor het vak Bouwfysica in de praktijk.

Mail Roy Hendriks

Aliek Broekema

projectleider brandveiligheid, bouwregelgeving, bouwfysica en duurzaamheid

Het geven van integraal bouwadvies is mijn kerntaak binnen de organisatie. Hiern komen (bijna) alle facetten van de bouw in terug. Wat ik leuk vind aan het vak is dat ik een enkel advies daarmee breder kan trekken, zodat een aangedragen oplossing geen negatief gevolg hoeft te hebben voor een ander aspect.

Na mijn afstuderen aan de Hanzehogeschool in Groningen in 2001 heb ik drie jaar bij een installatieadviseur gewerkt. In 2004 ben ik bij de organisatie als projectmedewerker begonnen. Intussen heb ik veel projecten voorbij zien komen, interne en externe opleidingen gevolgd en heb ik aardig wat kennis en ervaring opgedaan.

Mail Aliek Broekema

Jan Dijkstra

projectleider milieu- en RO-onderzoek

Sinds 2000 werk ik binnen de organisatie. Momenteel als projectleider milieu- en RO-onderzoek.

Ik houd mij bezig met geluid en technisch onderzoek in de breedste zin van het woord: industrie-, weg- en railverkeerslawaai, geluid op de arbeidsplaatsen en bouwakoestiek, trillingen, luchtkwaliteit, geur en stikstofdepositie.

Mijn specialismen zijn pluim- en melkveebedrijven, (co)vergisting, ontgronding (zandzuigers), detailhandel en supermarkten, hondengeblaf en geluidverstoring Natura 2000-gebieden.

Mail Jan Dijkstra

Siemon Bierma

senior projectmedewerker akoestiek en bouwfysica

Mijn werkzaamheden bestaan uit het maken van toetsingsberekeningen Bouwbesluit (EPC-, ventilatie-, daglicht- en milieuprestatie), bouwfysische berekeningen (temperatuuroverschrijding, koudebruggen, warmte- en vochttransport) en het uitvoeren van bouwfysische metingen en inspecties (o.a. thermografie, binnenklimaat in gebouwen).

Daarnaast werk ik adviezen uit op het op het gebied van de bouw- en zaalakoestiek (geluidisolatie, gevelgeluidwering en galm/ruimteakoestiek) en voer ik geluidmetingen uit (lucht- en contactgeluidisolatie, gevelgeluidwering en nagalmtijd).

Ik werk sinds 2005 bij Noorman Bouw- en milieu-advies. Daarvoor heb ik een studie Bouwkunde aan de Hanzehogeschool Groningen en TU Eindhoven gevolgd.

Mail Siemon Bierma

Bert Gosselaar

projectleider milieu

Mijn kernactiviteit betreft het adviseren van onze klanten rond alle aspecten die te maken kunnen hebben met vergunningen en het Activiteitenbesluit inclusief de hiervoor benodigde technische onderzoeken op het gebied van luchtkwaliteit, geuronderzoek, stikstofdepositie en externe veiligheid.

Mijn specialismen zijn algemene advisering veevoederbedrijven, het opstellen van volledige vergunningaanvragen, het begeleiden van vergunningprocedures, het oppakken van nieuwe dingen en het verzamelen van de hiervoor benodigde informatie.

Mail Bert Gosselaar

Niek Mantingh

projectmedewerker bouwfysica

Bouwfysica staat in de bouw niet altijd op de voorgrond. Dit is verwonderlijk, want als eindgebruiker van een gebouw heb je met bouwfysica misschien nog wel het meeste te maken. Een bouwwerk is niet meer los te zien van de mens, en ook zeker niet van zijn omgeving. Dit maakt voor mij het vak erg interessant. Bij Noorman Bouw- en milieu-advies zitten we er middenin, met een rijke kennis, diverse ervaring en een constante blik op veranderingen. Ik ben met een achtergrond in Vastgoed & Makelaardij sinds september 2017 in dienst bij de organisatie en werk aan alle facetten van bouwfysica, waaronder daglicht, akoestiek, geluid en milieu- en energieprestatie.

Mail Niek Mantingh

Michiel Meinema

projectmedewerker bouw / milieu

Fokje Plas

projectmedewerker bouwfysica

Duurzaamheid… een onderwerp waar ik tijdens mijn studie, stages en afstuderen steeds weer mee te maken kreeg. Ik ontdekte dat het een mooi en belangrijk thema is en ik heb besloten mij daarin verder te ontwikkelen en te focussen. Het creëren van gebouwen die prettig zijn om in te leven of werken is belangrijk voor ons als mens, maar het is ook goed dat er aandacht is voor het milieu en hoe wij daarmee om gaan.

In mijn rol als projectmedewerker bouwfysica voer ik allerlei berekeningen uit in het kader van het Bouwbesluit, denk aan EPC, daglicht, (spui)ventilatie en milieuprestatie berekeningen. Naast deze werkzaamheden op kantoor voer ik op locatie ook diverse metingen uit, zoals geluidsmetingen en luchtdichtheidsmetingen. Voor mij een mooie mix om naast de theorie ook in de praktijk bezig te zijn.

Na het behalen van mijn bachelor Bouwkunde in juli 2018 ben ik gaan werken bij een bouwfysisch bureau en sinds juli 2019 werk ik bij Noorman.

Mail Fokje Plas

Pia Braam

projectmedewerker bouwfysica

Met Noorman Bouw- en milieu-advies heb ik in 2015 voor het eerst kennis gemaakt. Een half jaar lang heb ik in het kader van mijn opleiding Bouwkunde aan de Hanzehogeschool Groningen stage gelopen op de afdeling bouw. Met heel veel plezier heb ik de stage kunnen afronden. Ik heb veel van Tineke en het team kunnen leren en vond het ontzettend leuk om aan een aantal diverse projecten mee te mogen werken.

In 2017 heb ik mijn bachelor aan de Hanzehogeschool Groningen behaald, waarna ik nog de pre-master Building Physics and Services aan de TU Eindhoven afgerond heb. Sinds 2018 ben ik vast in dienst voor Noorman Bouw- en milieu-advies. Ik houd me voor zowel woningbouw als voor utiliteitsbouw, waaronder school- en kantoorgebouwen, vooral bezig met brandveiligheidsaspecten en diverse bouwfysische aspecten (daglicht-, (spui)ventilatie-, milieuprestatie- en energieprestatie-berekeningen).

Mail Pia Braam

Pieter Postma

senior projectleider bouwfysica

Inmiddels heb ik zo’n 37 jaar ervaring in het vakgebied bouwfysica en akoestiek en als adviseur gewerkt bij verschillende ingenieursbureaus. Bouwfysica en akoestiek boeien mij nog steeds. Ik heb de ontwikkeling van de vakgebieden meegemaakt. Inmiddels is de rol van de bouwfysicus niet meer weg te denken bij het ontwerp, de realisatie en het beheer van goede gebouwen met een gezond en behaaglijk binnenklimaat tegen zo laag mogelijke energiekosten.

Het oplossen van bouwfysische- en akoestische problemen en het verbeteren van het comfort in bestaande gebouwen blijft mijn grote passie. Hier komen alle aspecten van het vakgebied integraal aan de orde inclusief de klimaatinstallaties. Voor het analyseren van problemen en het verbeteren van het binnenmilieu en de gebouwschil kan ik terugvallen op een lange ervaring met allerlei soorten gebouwen: van woning tot woontoren, van school tot zwembad. De kennis en ervaring die ik hierbij heb opgedaan legt meteen de basis voor de advisering bij nieuwe projecten: Voorkomen is beter dan genezen.

Het achterhalen van de oorzaak van een probleem is mooi, maar de meeste voldoening haal ik uit het aandragen van een goede en praktisch uitvoerbare oplossing voor de opdrachtgever. Mijn kennis van materialen, detaillering en installaties komen daarbij goed van pas. Elk nieuw probleem of een nieuwe ontwerpopgave is voor mij altijd weer een uitdaging. En dat is precies het advieswerk dat bij Noorman Bouw- en milieu-advies op mijn pad komt.

Mail Pieter Postma

Nienke van der Ploeg

projectmedewerker bouwfysica

Als projectmedewerker bouwfysica toets ik ontwerpen aan de eisen vanuit het Bouwbesluit. Dit gaat dan met name over ventilatie, daglicht, energie en milieuprestatie. Maar ook brandveiligheid komt hierbij aan bod. Hierover geef ik advies aan opdrachtgevers.

Sinds 2019 werk ik (parttime) bij Noorman Bouw- en milieu-advies. Na mijn studie Bouwkunde aan de Hanzehogeschool Groningen ben ik gaan werken bij een architectenbureau. Hier werk ik als bouwkundig tekenaar. Dit doe ik naast mijn werk bij Noorman Bouw- en milieu-advies. Het werk dat ik doe bij beide bedrijven is heel verschillend maar vult elkaar goed aan. Bij Noorman werk ik aan de technische kant van de bouw en dit vind ik erg leuk om te doen naast de ontwerpkant van de bouw.

Mail Nienke van der Ploeg

Friso Brouwer

projectmedewerker bouwfysica

Vanuit zowel de architectuur als de bouwfysica heb ik geleerd dat je vraagstukken het beste kan oplossen vanuit een interdisciplinaire aanpak. Gebouwen worden ontworpen voor mensen. Deze gebouwen moeten naast de esthetisch uitstraling vooral comfortabel en prettig zijn om in te werken, wonen en/of te recreëren. Ook de veiligheid en gezondheid zijn belangrijke aspecten waar je je als gebruiker van een gebouw geen zorgen over wil maken. Tijdens het ontwerpen van academische ziekenhuizen heb ik deze integrale aanpak als architect van dichtbij meegekregen. Als vanzelfsprekend probeer je hier een gezonde of zelfs genezende omgeving te maken. Na regelmatig aan tafel te hebben gezeten bij bouwfysisch-  en installatieadviseurs groeide mijn interesse in het maken van een comfortabel, gezond gebouw. Met de opgedane ervaring bij bouwfysische bureaus en het volgen van diverse opleidingen en cursussen heb ik een brede bouwfysische en bouwtechnische kennis opgebouwd die ik kan inzetten bij mijn werkzaamheden binnen Noorman Bouw- en milieu-advies, zonder de architectuur uit het oog te verliezen.

Daarnaast probeer ik mijn ervaringen, kennis en enthousiasme voor het vak door te geven aan de nieuwe generatie en verzorg ik met veel plezier de lessen bouwfysica, installaties en BIM aan de NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden.

Mail Friso Brouwer

Jeannette Hoekstra-Ketellapper

projectmedewerker bouwfysica

Een prettige, gezonde en veilige leefomgeving vind ik belangrijk en ik zet mij hier graag en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor in. Daarbij dagen ogenschijnlijk conflicterende eisen mij juist uit om een oplossing te bedenken.

Ik heb mijn opleiding gevolgd aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en ben afgestudeerd op het ontwerp van een revalidatiecentrum met een gezond binnenmilieu. Na mijn studie werkte ik als ontwerper bij architectenbureaus en als adviseur bouwfysica bij de gemeente Rotterdam. Sinds februari 2021 werk ik bij Noorman Bouw- en milieu-advies als projectmedewerker binnen de afdeling bouw.

Mail Jeannette Hoekstra-Ketellapper

Saskia van de Werfhorst

projectmedewerker milieu

Sinds maart 2021 ben ik werkzaam bij Noorman Bouw- en milieu-advies als projectmedewerker milieu. Mijn werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het opstellen van akoestische onderzoeken voor bouwplannen. Hierbij beoordeel ik de onderdelen wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai en toets ik aan de Wet geluidhinder. Hierdoor wordt het bouwplan beschermd tegen geluidoverlast en wordt een akoestisch aangenaam woon- en leefklimaat gewaarborgd.  Verder voer ik geluidonderzoeken uit voor omgevingsvergunningen en het Activiteitenbesluit. Hierbij zorg ik ervoor dat een bedrijf zijn activiteiten kan uitvoeren zonder dat de omgeving hiervan geluidhinder ondervindt.

Mail Saskia van de Werfhorst

Joke Adema

management assistent

Binnen Noorman Bouw- en milieu-advies houd ik mij bezig met allerhande werkzaamheden als secretariaat, management, een stukje administratie en waar nodig ondersteuning bij (bouwkundige) projecten.

Opgeleid als bouwkundige, maar voorliefde voor zang en stemtechniek maakte dat ik in 2004 reageerde op de vacature voor secretariaatsmedewerker. Vanuit mijn werk op het architectenbureau was ik bekend met dit bedrijf. Gelukkig werd ik aangenomen en inmiddels werk ik er alweer sinds 1 november 2004. Dit doe ik parttime, zodat ik mij daarnaast kan blijven verdiepen in de (zang)stem.

Mail Joke Adema

Marije Klok

medewerker secretariaat

Sinds de zomer van 2018 ben ik het team van Noorman Bouw- en milieu-advies komen versterken als medewerkster op het secretariaat. Ik ben hier komen te werken zonder achtergrond in de bouw- of milieuwereld, maar met een brede interesse lees ik met veel plezier de adviezen die mijn collega’s over de meest uiteenlopende bouw- en milieuvraagstukken uitbrengen.

Naast het werk bij Noorman Bouw- en milieu-advies volg ik de studie American Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De combinatie van werken en studeren en het bezig zijn met deze uiteenlopende onderwerpen, de Verenigde Staten en de bouw- en milieuwereld, maakt voor mij een erg leuke afwisseling.

Mail Secretariaat

Annemijn Touw

medewerker secretariaat

Sinds eind 2019 ben ik medewerkster op het secretariaat van Noorman Bouw- en milieu-advies. Ik ben hier begonnen tijdens een tussenjaar, maar combineer het werk inmiddels met mijn studie Communicatie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ik vind het erg interessant om adviezen over de meest uiteenlopende onderwerpen door te nemen en ervoor te zorgen dat alles er netjes uitziet.

Mail Secretariaat