Ons team

Tineke Noorman

Tineke Noorman

algemeen directeur en adviseur

Mail Tineke Noorman

Schijnbare tegenstrijdigheden en lastige randvoorwaarden houden wat mij betreft het werk leuk. Of het nu gaat om een klein detail of een groot bouwplan, het zijn juist de schurende vragen die een adviseur scherp houden en met plezier naar het werk doen gaan.

Naast de algehele leiding van het bedrijf houd ik me dan ook met veel plezier bezig met de integrale bouw- en milieuadvisering. Doel is het realiseren van een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving waar het goed toeven is.

Als adviseur voel ik me samen met mijn collega’s goed thuis in ons vak en de door Noorman Bouw- en milieu-advies aangeboden werkzaamheden. Tevens ben ik docent bij de opleiding Hogere Cursus Akoestiek Antwerpen voor het vak: ‘Trillingsisolatie in de praktijk’ en docent ‘bouwfysica op de Hanzehogeschool in Groningen.

Een vak dat ik sinds 1990 met veel plezier na een studie natuurkunde binnen deze organisatie uitoefen.

Roy Hendriks

Projectleider bouwfysica / vestigingsleider kantoor Apeldoorn

Mail Roy Hendriks

Als adviseur bouwfysica houd ik mij bezig met het realiseren van een goed woon-, werk- en leefklimaat voor de gebruikers van een gebouw. Een klimaat met aandacht voor onder meer lucht, licht, geluid en temperatuur. Dit gebouw moet energiezuinig, duurzaam, maar zeker ook brandveilig zijn.

Het is mijn taak als bouwfysisch adviseur om de verschillende belangen en partijen die in een bouwproces spelen te wegen. Dit vind ik nu juist het mooie van mijn werk als adviseur: oog hebben voor de verschillende belangen en het overtuigen van de betrokken partijen om de juiste keuzes te maken.

Naast mijn advieswerkzaamheden ben ik vestigingsleider van ons kantoor in Apeldoorn en ben ik docent bij de BOB voor het vak Bouwfysica in de praktijk.

 

Aliek Broekema

Aliek Broekema

projectleider brandveiligheid, bouwregelgeving, bouwfysica en duurzaamheid

Mail Aliek Broekema

Het geven van integraal bouwadvies is mijn kerntaak binnen de organisatie. Hierin komen (bijna) alle facetten van de bouw in terug. Wat ik leuk vind aan het vak is dat ik een enkel advies daarmee breder kan trekken, zodat een aangedragen oplossing geen negatief gevolg hoeft te hebben op een ander aspect.

Na mijn afstuderen aan de Hanzehogeschool in Groningen in 2001 heb ik drie jaar bij een installatieadviseur gewerkt. In 2004 ben ik bij de organisatie als projectmedewerker begonnen. Intussen heb ik veel projecten voorbij zien komen, interne en externe opleidingen gevolgd en heb ik aardig wat kennis en ervaring opgedaan.

Niek Mantingh

Niek Mantingh

projectmedewerker bouwfysica

Mail Niek Mantingh

Bouwfysica staat in de bouw niet altijd op de voorgrond. Dit is verwonderlijk, want als eindgebruiker van een gebouw heb je met bouwfysica misschien nog wel het meeste te maken. Een bouwwerk is niet meer los te zien van de mens, en ook zeker niet van zijn omgeving. Dit maakt voor mij het vak erg interessant. Bij Noorman Bouw- en milieu-advies zitten we er middenin, met een rijke kennis, diverse ervaring en een constante blik op veranderingen. Ik ben met een achtergrond in Vastgoed & Makelaardij sinds september 2017 in dienst bij de organisatie en werk aan alle facetten van bouwfysica, waaronder daglicht, akoestiek, geluid en milieu- en energieprestatie.

Friso Brouwer

Friso Brouwer

projectmedewerker bouwfysica

Mail Friso Brouwer

Vanuit zowel de architectuur als de bouwfysica heb ik geleerd dat je vraagstukken het beste kan oplossen vanuit een interdisciplinaire aanpak. Gebouwen worden ontworpen voor mensen. Deze gebouwen moeten naast de esthetisch uitstraling vooral comfortabel en prettig zijn om in te werken, wonen en/of te recreëren. Ook de veiligheid en gezondheid zijn belangrijke aspecten waar je je als gebruiker van een gebouw geen zorgen over wil maken. Tijdens het ontwerpen van academische ziekenhuizen heb ik deze integrale aanpak als architect van dichtbij meegekregen. Als vanzelfsprekend probeer je hier een gezonde of zelfs genezende omgeving te maken. Na regelmatig aan tafel te hebben gezeten bij bouwfysisch-  en installatieadviseurs groeide mijn interesse in het maken van een comfortabel, gezond gebouw. Met de opgedane ervaring bij bouwfysische bureaus en het volgen van diverse opleidingen en cursussen heb ik een brede bouwfysische en bouwtechnische kennis opgebouwd die ik kan inzetten bij mijn werkzaamheden binnen Noorman Bouw- en milieu-advies, zonder de architectuur uit het oog te verliezen.

Daarnaast probeer ik mijn ervaringen, kennis en enthousiasme voor het vak door te geven aan de nieuwe generatie en verzorg ik met veel plezier de lessen bouwfysica, installaties en BIM aan de NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden.

Joke Adema

Joke Adema

management assistente

Mail Joke Adema

Binnen Noorman Bouw- en milieu-advies houd ik mij bezig met allerhande werkzaamheden als secretariaat, management, een stukje administratie en waar nodig ondersteuning bij (bouwkundige) projecten.

Opgeleid als bouwkundige, maar voorliefde voor zang en stemtechniek maakte dat ik in 2004 reageerde op de vacature voor secretariaatsmedewerker. Vanuit mijn werk op het architectenbureau was ik bekend met dit bedrijf. Gelukkig werd ik aangenomen en inmiddels werk ik er alweer sinds 1 november 2004. Dit doe ik parttime, zodat ik mij daarnaast kan blijven verdiepen in de (zang)stem.

Henk Wijnmaalen

senior projectleider geluid

Mail Henk Wijnmaalen

Is gespecialiseerd in industrielawaai, lawaaibeheersing, luchtkwaliteit en geur, alsmede alle daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Hij heeft veel ervaring in advisering en procesbegeleiding van vergunningprocedures en waar nodig conflictbeheersing. Het accent ligt bij asfalt- en betoncentrales, containerterminals, energiebedrijven, staalfabrieken, scheepswerven, schroot- en afvalverwerkers, genot- en voedingsmiddelenindustrie en grootschalige industriële complexen. Veel grote en kleinere bedrijven kan hij tot zijn vaste klantenkring rekenen. Zijn ruime ervaring binnen het vakgebied geven hem en daarmee zijn cliënten een voorsprong. Van geval tot geval streeft hij naar praktische oplossingen waarbij het belang van cliënt centraal staat.

Bert Gosselaar

Bert Gosselaar

projectleider milieu

Mail Bert Gosselaar

Mijn kernactiviteit betreft het adviseren van onze klanten rond alle aspecten die te maken kunnen hebben met vergunningen en het Activiteitenbesluit inclusief de hiervoor benodigde technische onderzoeken op het gebied van luchtkwaliteit, geuronderzoek, stikstofdepositie en externe veiligheid.

Mijn specialismen zijn algemene advisering veevoederbedrijven, het opstellen van volledige vergunningaanvragen, het begeleiden van vergunningprocedures, het oppakken van nieuwe dingen en het verzamelen van de hiervoor benodigde informatie.

Jan Dijkstra

Jan Dijkstra

projectleider milieu- en RO-onderzoek

Mail Jan Dijkstra

Sinds 2000 werk ik binnen de organisatie. Momenteel als projectleider milieu- en RO-onderzoek.

Ik houd mij bezig met geluid en technisch onderzoek in de breedste zin van het woord: industrie-, weg- en railverkeerslawaai, geluid op de arbeidsplaatsen en bouwakoestiek, trillingen, luchtkwaliteit, geur en stikstofdepositie.

Mijn specialismen zijn pluim- en melkveebedrijven, (co)vergisting, ontgronding (zandzuigers), detailhandel en supermarkten, hondengeblaf en geluidverstoring Natura 2000-gebieden.

Jan Jacob Kooistra

Jan Jacob Kooistra

projectmedewerker milieu

Mail Jan Jacob Kooistra

Binnen Noorman Bouw- en milieu-advies houd ik mij bezig met het uitvoeren van milieutechnische onderzoeken voor vergunningen en ruimtelijke ordening vraagstukken. Mijn specialismen hierin zijn industrielawaai, weg- en railverkeerslawaai, geur, luchtkwaliteit en stikstofdepositie.

Na het afronden van mijn studie energie- en milieuwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik in 2015 binnen de organisatie komen werken. Wat ik leuk vind aan mijn werk is de diversiteit aan onderzoeken die ik uitvoer. Verder vind ik het leuk om te kijken naar de ontwikkeling van de werkzaamheden van onze klanten en de wijze waarin wij hen kunnen ondersteunen met onze adviezen.

Siemon Bierma

Siemon Bierma

senior projectmedewerker akoestiek en bouwfysica

Mail Siemon Bierma

Mijn werkzaamheden bestaan uit het maken van toetsingsberekeningen Bouwbesluit (EPC-, ventilatie-, daglicht- en milieuprestatie), bouwfysische berekeningen (temperatuuroverschrijding, koudebruggen, warmte- en vochttransport) en het uitvoeren van bouwfysische metingen en inspecties (o.a. thermografie, binnenklimaat in gebouwen).

Daarnaast werk ik adviezen uit op het op het gebied van de bouw- en zaalakoestiek (geluidisolatie, gevelgeluidwering en galm/ruimteakoestiek) en voer ik geluidmetingen uit (lucht- en contactgeluidisolatie, gevelgeluidwering en nagalmtijd).

Ik werk sinds 2005 bij Noorman Bouw- en milieu-advies. Daarvoor heb ik een studie Bouwkunde aan de Hanzehogeschool Groningen en TU Eindhoven gevolgd.