Metingen en onderzoek

Geluidmetingen

Wanneer men hinder ondervindt of men wil voorkomen dat er hinder wordt veroorzaakt, kan met behulp van geluidmetingen worden getoetst of de hinder terecht is. Door middel van het uitvoeren van geluidmetingen kan Noorman het geluidsniveau bepalen in dB(A). Met behulp van een akoestisch rekenmodel kunnen de geluidsniveaus getoetst worden aan de in het Activiteitenbesluit opgenomen geluidsvoorschriften. Wanneer er niet aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit wordt gehouden kan Noorman adviezen geven over de te treffen voorzieningen.

 

Akoestische kwaliteit

Ook om te beoordelen of de beoogde akoestische kwaliteit van een gebouw ook daadwerkelijk is gerealiseerd kunnen door onze ingenieurs geluidmetingen uitgevoerd worden. Wij beschikken over de benodigde apparatuur om de volgende controlemetingen uit te voeren:

 • geluidwering van de gevel
 • luchtgeluidisolatie
 • contactgeluidisolatie
 • nagalmmetingen

Daarnaast wordt de apparatuur ingezet ter ondersteuning van akoestische onderzoeken, waarbij bronnen worden ingemeten en vervolgens worden gemodelleerd in een rekenmodel.
Aan de hand van de meetresultaten kan indien gewenst en/of nodig advies worden uitgebracht inzake maatregelen om de geluidoverdracht te beperken of de akoestiek te verbeteren. Het kan daarbij nodig zijn om trillingmetingen uit te voeren. Ook deze kunnen we voor u verrichten en analyseren.Bewaren

Bewaren

Gevelgeluidwering

Geluid van bijvoorbeeld wegen of spoorlijnen kunnen geluidbelasting veroorzaken op gevels. Noorman kan door middel van metingen toetsen of aan de eisen, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit wordt voldaan. Is dit niet het geval, dan heeft Noorman de kennis in huis om u te adviseren over de te treffen maatregelen.

 

Bewaren

Bewaren

Akoestisch onderzoek

Hoe kunt u schade aan het milieu en hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperken? Hoe kunt u ervoor zorgen dat u zich aan de gestelde eisen van de wetgever houdt? Wat is de invloed van geluidreflectie op de verschillende bouwmaterialen? De raadgevende ingenieurs van Noorman kunnen deze vraagstukken voor u beantwoorden.

Doordat Noorman up-to-date blijft betreffende de ontwikkelingen in dit vakgebied, kunnen onze ingenieurs ook voor uw gebouw de gewenste akoestiek realiseren. Noorman kan door middel van geluidmetingen toetsen of aan de gestelde normen wordt voldaan en kan aan de hand daarvan adviezen uitbrengen over de te treffen voorzieningen.

Bewaren

Bewaren

Installatiegeluid

Installaties voor verwarming en bijvoorbeeld luchtbehandeling worden in toenemende mate geïnstalleerd in gebouwen. Deze installaties produceren geluid, wat zoveel mogelijk beperkt moet worden zodat het geen hinder veroorzaakt. Door de productie van geluid van installaties te meten is vooraf of bij hinder vast te stellen of er maatregelen nodig zijn. Natuurlijk kunt u bij Noorman ingenieurs terecht voor gedegen advies over installatiegeluid.

Bewaren

Bewaren

Een vraag? Een probleem? Laat het ons weten, wij gaan de uitdaging aan:

   

  Bij het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met ons privacybeleid.

  Waarom onze projecten succesvol zijn

  • Wij luisteren eerst
  • Korte lijnen, heldere communicatie
  • Al 35 jaar een begrip
  • Nuchter en doortastend