In samenwerking met Jorritsma Bouw, Team4 Architecten, constructeursbureau ABT Wassenaar en Blokzijl TCL Installatietechniek werkt Noorman Bouw- en milieu-advies aan de realisatie van een duurzame school voor het Wellantcollege te Naarden.

Binnen de bouw, waarin geprobeerd wordt zo veel mogelijk materialen uit het huidige gebouw te hergebruiken, is Noorman Bouw en milieu-advies verantwoordelijk voor advies op het gebied van geluid, bouwfysica en brandveiligheid.