Noorman Bouw- en milieu-advies heeft deelgenomen aan de Masterclass Soundscape. Deze nieuwe manier van nadenken over de beleving van geluid en de omgeving past goed binnen de kaders van de toekomstige Omgevingswet. Daarnaast biedt Soundscape ook kansen binnen de huidige wetgeving zoals bijvoorbeeld de Interimwet Stad en Milieubenadering. Wij kunnen u in dit kader adviseren bij de realisatie van uw projecten. De masterclass werd georganiseerd door de Nederlandse Stichting Geluidshinder.