Per 1 januari 2019 is Roy Hendriks toegetreden tot de directie en partner geworden. Dit is op 4 april onder toeziend oog van de notaris met een handtekening geformaliseerd.