Noorman Bouw- en milieu-advies is betrokken bij het project It Swettehûs. In het magazine Stedenbouw is hierover een mooi artikel gepubliceerd. Klik hier voor het artikel.