Rentall Focus Amsterdam

Rentall Focus Amsterdam

De afgelopen twee jaar hebben we met Penta Architecten uit Harlingen, Boelens de Gruyter uit Amsterdam en Pleysier Bouw met veel plezier gewerkt aan de uitbreiding van het bedrijfspand van Focus Amsterdam BV voor Rentall. Een logisch vervolg op de in 2015...
The Student Hotel Amsterdam

The Student Hotel Amsterdam

Noorman Bouw- en milieu-advies is vanaf de eerste ontwikkeling tot bij de oplevering in opdracht van Boelens de Gruyter en Heijmans Amersfoort als adviseur akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid betrokken geweest bij de realisatie van 573 hotelkamers voor The...
Brede School Koudum

Brede School Koudum

In het voorjaar van 2016 is de Brede School Koudum opgeleverd. Een complex voor twee scholen, ontworpen door in dit geval twee, in Koudum opgegroeide, samenwerkende architecten werkzaam bij Penta architecten uit Harlingen en VNL architecten uit Leeuwarden. Noorman...
Herinrichting en verduurzaming hoofdkantoor Wetterskip Fryslân

Herinrichting en verduurzaming hoofdkantoor Wetterskip Fryslân

Het hoofdkantoor van het Wetterskip Fryslân voldeed niet meer aan de eisen van de organisatie en is daarom volledig verbouwd. De buitenschil en installaties zijn aangepakt ter realisatie van een energieneutraal kantoor en een optimaal en duurzaam leefklimaat. Binnen...
Transformatie kantoor naar woongebouw

Transformatie kantoor naar woongebouw

Bij het realiseren van appartementen in een kantoorpand aan de Curaçaostraat 2-1 te Leeuwarden is voor onze opdrachtgever een quickscan brandveiligheid en Bouwbesluit opgesteld. Het bouwplan is getoetst aan de randvoorwaarden van het Bouwbesluit als vastgelegd voor de...