Brede School Koudum

Brede School Koudum

In het voorjaar van 2016 is de Brede School Koudum opgeleverd. Een complex voor twee scholen, ontworpen door in dit geval twee, in Koudum opgegroeide, samenwerkende architecten werkzaam bij Penta architecten uit Harlingen en VNL architecten uit Leeuwarden. Noorman...
Herinrichting en verduurzaming hoofdkantoor Wetterskip Fryslân

Herinrichting en verduurzaming hoofdkantoor Wetterskip Fryslân

Het hoofdkantoor van het Wetterskip Fryslân voldeed niet meer aan de eisen van de organisatie en is daarom volledig verbouwd. De buitenschil en installaties zijn aangepakt ter realisatie van een energieneutraal kantoor en een optimaal en duurzaam leefklimaat. Binnen...
Transformatie kantoor naar woongebouw

Transformatie kantoor naar woongebouw

Bij het realiseren van appartementen in een kantoorpand aan de Curaçaostraat 2-1 te Leeuwarden is voor onze opdrachtgever een quickscan brandveiligheid en Bouwbesluit opgesteld. Het bouwplan is getoetst aan de randvoorwaarden van het Bouwbesluit als vastgelegd voor de...
Optimalisatieadvies voor woontorens

Optimalisatieadvies voor woontorens

Meteen als je vanuit het westen Groningen binnenrijdt, vallen de twee grote woontorens op met de raampjes kris kras door elkaar en de uitstekende spiegels hangend aan de gevel. De woontorens zijn in opdracht van woningstichting Patrimonium ontworpen door Dominique...
Omgevingsvergunning bouw

Omgevingsvergunning bouw

Voor Zijlstra Bouw B.V. te Berltsum (Fries voor Berlikum) hebben wij de bouwfysische berekeningen gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een inmiddels vergunde en gerealiseerde woning op het industrieterrein bij Berltsum. Wij hebben de van...