Zwembad en ijshal De Vliet te Leiden

Zwembad en ijshal De Vliet te Leiden

Zwembad en ijshal De Vliet te Leiden Leiden krijgt aan De Vliet een nieuwe ijshal en een nieuw binnenzwembad, samen onder één dak. Het buitenbad wordt gerenoveerd. De nieuwe ijshal is een duurzame vervanging van de schaatshal aan de Vondellaan. En het zwembad is een...
Geluid en stikstofdepositie dijkversterking

Geluid en stikstofdepositie dijkversterking

De versterking van een deel van de zeedijk langs de Eems gaat gepaard met bouwlawaai. De impact hiervan op het aangrenzende Natura-2000 gebied (Eemsdelta) dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Natura-2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In de...