De Helix – Altijd op zoek naar de balans

De Helix – Altijd op zoek naar de balans

De Helix – Altijd op zoek naar de balans Op de hoek van de Plataanlaan (N370) en de Bedumerweg in Groningen verrijst een nieuwe landmark: een woontoren met 22 bouwlagen en in totaal 222 appartementen. Zowel door de hoogte als de locatie is dit gebouw een...
Rentall Focus Amsterdam

Rentall Focus Amsterdam

De afgelopen twee jaar hebben we met Penta Architecten uit Harlingen, Boelens de Gruyter uit Amsterdam en Pleysier Bouw met veel plezier gewerkt aan de uitbreiding van het bedrijfspand van Focus Amsterdam BV voor Rentall. Een logisch vervolg op de in 2015...
Geluid en stikstofdepositie dijkversterking

Geluid en stikstofdepositie dijkversterking

De versterking van een deel van de zeedijk langs de Eems gaat gepaard met bouwlawaai. De impact hiervan op het aangrenzende Natura-2000 gebied (Eemsdelta) dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Natura-2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In de...
Hotelaccommodatie en evenemententerrein

Hotelaccommodatie en evenemententerrein

In 2015 werden we benaderd voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek voor een hotelaccommodatie met evenemententerrein op de Veluwe. Op de locatie is een hotel met conferentiezalen, bar en restaurant aanwezig, alsmede een outdoor evenemententerrein. Op het...
Trilling- en geluidonderzoek

Trilling- en geluidonderzoek

Binnen het kantoorgedeelte van een bedrijfspand in de provincie Groningen werd geluidhinder ondervonden vanwege een houtbewerkingsbedrijf dat in hetzelfde pand was gevestigd. Ons werd gevraagd de optredende geluidniveaus te meten en mogelijke (geluidsisolerende)...