Herinrichting en verduurzaming hoofdkantoor Wetterskip Fryslân

Het hoofdkantoor van het Wetterskip Fryslân voldeed niet meer aan de eisen van de organisatie en is daarom volledig verbouwd. De buitenschil en installaties zijn aangepakt ter realisatie van een energieneutraal kantoor en een optimaal en duurzaam leefklimaat. Binnen is naar een ontwerp van Dorenbos Architecten het bestaande cellenkantoor getransformeerd naar een open kantoorconcept met flexibele werkplekken.

Door Noorman Bouw- en milieu-advies (destijds nog WNP raadgevende ingenieurs) is voor dit project in opdracht van Wetterskip Fryslân advies uitgebracht ten aanzien van de opbouw en energiezuinigheid van de gebouwschil, de voor het realiseren van een goed binnenklimaat aan de klimaatinstallaties te stellen randvoorwaarden en overige bouwfysisch aspecten, de brandveiligheid, de ruimteakoestiek en interne geluidisolatie. Ook is een RI&E plantoets opgesteld. Zaken die belangrijk zijn om een goede, veilige, comfortabele, gezonde en goed bruikbare werkomgeving te kunnen realiseren.

Onze werkzaamheden hebben zich daarbij niet alleen toegespitst op de advisering vooraf. Ook tijdens het verbouwproces is veelvuldig advies uitgebracht. Wanneer nodig zijn door ons ter plaatse inspecties uitgevoerd en aanwijzingen gegeven omtrent de bij de actueel aangetroffen situatie meest passende oplossing. Bij het verbouwen van een bestaand complex blijken sommige zaken altijd anders te zijn dan vooraf gedacht, maar gelukkig niet onoplosbaar.

Met de advisering is in 2014 gestart en het kantoor is in het voorjaar van 2016 volledig gerevitaliseerd in gebruik genomen.

« Terug naar overzicht

Bewaren

Een vraag? Een probleem? Laat het ons weten, wij gaan de uitdaging aan:

    Fout: Contact formulier niet gevonden.