Geluidhinder basisschool

Wie wel eens langs een schoolplein is gelopen, weet dat dat geluid betekent. In Leeuwarden was de geluidhinder zelfs zodanig, dat de omwonenden van een basisschool aldaar een klacht hebben ingediend. Om de klachten te verminderen is een overkapping aangebracht, maar daarmee was het probleem niet significant verminderd. Daarom zijn wij benaderd voor een geluidadvies.

Uit de geluidmetingen die we hebben uitgevoerd op het schoolplein, en de vervolgberekeningen op basis daarvan, bleek dat de klachten gegrond waren. Het equivalente geluidniveau bedroeg 77 dB(A) aan de rand van het schoolplein. Op het schoolplein zelf was dat 87 tot 94 dB(A) met zelfs enkele uitschieters tot 108 dB(A).

Het wettelijk kader voorziet in geluidvoorschriften, maar juist stemgeluid is expliciet uitgezonderd van de regelgeving. Van een formele overschrijding van de waarden is daarom geen sprake. Desondanks hebben wij een aantal adviezen gegeven, om de geluidbijdrage zo veel mogelijk te beperken. Door geluidreducerende maatregelen toe te passen zou de overlast met 5 tot 10 dB(A) verminderd kunnen worden. Door daarnaast luidruchtige kinderen tot de orde te roepen, zou een verdere vermindering van de overlast mogelijk kunnen zijn.

« Terug naar overzicht

Bewaren

Een vraag? Een probleem? Laat het ons weten, wij gaan de uitdaging aan:

    Fout: Contact formulier niet gevonden.